Advies, (aankoop) begeleiding en
ontwerp van interieurs en buitenruimten
Realisatie van alle werkzaamheden
voortvloeiende uit de vervaardigde
plannen.